Stäng

För privatpersoner erbjuds endast kontorsmöbler - Just nu finns alla höj/sänkbara skrivbord i lager!

Wasakredit leasing möbler

Vi erbjuder enkla och förmånliga lösningar för leasing av möbler till företag.

Vad är leasing? 

Leasing är en form av långtidshyra där vi äger det leasade objektet och du nyttjar det. 

 Informationsblad från Wasa Kredit>>

Vad kan leasas? 
Möbler som inte är eller utgör tillbehör till fast egendom kan i många fall leasas. Leasingprodukterna får heller inte vara infogad i ett annat objekt. Exempel på leasingobjekt är stolar, bord, soffor till restaurang och konferens.

Fördelar med leasing

  • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa möbler utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget eller lantbruket låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. 
  • De leasade möblerna utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter. 
  • Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till möblernas ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 24-60 månader.
  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad och företaget får också lyfta hela momsen på hyran. 
  • Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. 
  • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden. 
Månadskostnad och restvärde
Månadskostnaden påverkas av möblernas restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger lägre månadskostnad - och tvärtom. Leasingavtalet läggs normalt upp så att restvärdet motsvarar objektets marknadsvärde vid avtalstidens slut. För att det inte ska bli för stort glapp mellan restvärde och marknadsvärde lägger man oftast 10-20 procent av objektets baspris i en första förhöjd leasingavgift. Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis företaget. 

Önskar ni offert på leasing?
Kontakta oss så hjälper vi er på bästa möjliga sätt! Kontakta oss här>>>
Leasing Wasa Kredit

VAD TYCKER VÅRA KUNDER?